Logo

Matriculació

 Períodes de matriculació

 

 

La matrícula per als estudis virtuals del curs 2018-19 s’obrirà del al 25 de setembre de 2018 (per al primer semestre) i del al 19 de febrer de 2019 (per al segon semestre).

L’alumne/a que ho desitgi podrà formalitzar la matrícula per als dos semestres al setembre, sempre tenint en compte el que s’estableix en l’apartat d’incompatibilitats i límit de crèdits matriculats.

Els alumnes podran formalitzar la matrícula mitjançant el formulari d’inscripció que trobaran a la pàgina web: www.iscreb.org.

Un cop finalitzats els períodes de matriculació establerts, ningú no serà admès com a alumne ordinari o extraordinari si no és per causa justificada. En aquest cas caldrà formalitzar la petició per escrit. Clausurat el període de matrícula, els alumnes poden, durant el termini d’una setmana, modificar la seva inscripció.

Documentació

Documents escanejats, no serveixen fotografies

Alumnes matriculats al centre amb anterioritat:
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
Alumnes ordinaris de nou ingrés:
  • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc
  • Fotocòpia del títol corresponent als estudis requerits per a l’admissió al centre (o el seu resguard).
  • Fotografia tamany carnet
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
  • Carta de compromís signada que trobareu a Documents Acadèmics (per als alumnes de virtual)

Taxes

Taxes de matriculació (per semestre)

12

Un crèdit ECTS ISCREB virtual DECA (ordinari, invitat i extraordinari) 39
Certificat 25
Tramitació de la DECA de primària 80

 

 

 

 

 

Preu total del curs

Quin preu té la matricula ? 

L’import de la matrícula per als alumnes de la DECA és de 39 ECTS el crèdit. La titulació de la DECA de primària consta de 24 ECTS (4 assignatures de 6 ECTS).
Per tant, el cost total del curs és de 936 euros, més 12 de taxes de matrícula són 948 euros.