Logo

Deca en Euskera

Jesusen Berri Ona (Kristau mezua)

  • Titulació: Deca en Euskera
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: Seihilekoa 1º | ECTS: 6
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Lic. Nestor Artola |

Justificació

Requisits i orientacions prèvies