Logo

Actualitat

XII Curs de Formació Interreligiosa

Josep Maria Mallarach - General

 1. A qui va dirigit aquest curs de formació? 

A totes les persones que volen conèixer què ensenyen les religions del món sobre la natura/creació, quin estil de vida prescriuen per viure en harmonia en la natura, i algunes de les principals respostes que donen als reptes contemporanis. 

 

2. Quina relació té i ha tingut el cristianisme amb la natura? 

 

El cristianisme, a semblança d'altres religions mundials, ha tingut al llarg de la seva història mil·lenària diverses relacions amb la natura/creació. I les segueix tenint avui dia, naturalment. Ha inspirat a innombrables cristians i, pot fer-ho encara, una reconciliació amb la natura, sostinguda per una espiritualitat de la Creació. L'encíclica "Lloat sigueu" constitueix la resposta de més abast i profunditat que ha donat el magisteri de l'església catòlica a la crisi ecològica global. 

 

3. Per què hauria d'estudiar aquest curs de Diàleg Interreligiós Monàstic?

 

Perquè ens ha tocat viure en una època de crisi global i sistèmica, les causes més profundes de la qual es troben en el materialisme, l'individualisme i la pèrdia del sentit del sagrat. 

 

El paper que les grans religions del món (a les quals es vincula el 85% de la humanitat), tenen o poden tenir per inspirar canvis profunds de valors, és un tema de la màxima importància i actualitat.

  

4. Quines són les principals competències que adquirirà l'alumne que dugui a terme el curs?

 

Descobrirà la concordança profunda de l'ensenyament de les religions del món pel que fa a la relació virtuosa amb la natura. Veurà com s'han encarnat les "virtuts ecològiques" en exemples personals i comunitaris eminents, i comprovarà com la síntesi de l'acció altruista i la contemplació segueix donant fruits avui dia, arreu del món, malgrat sigui silenciat pel soroll mediàtic. Obtindrà referències solvents per aprofundir en qualsevol dels àmbits que s'hi exposin.