Logo

Actualitat

Sessions de formació per al professorat

- General

Cursos per Estadis

Duració: 15 h

Es duran a terme 10 hores presencials més 5 hores de treball personal dels assistents en què s’elaborarà un treball de reflexió sobre la pròpia experiència docent. Les escoles poden demanar que s’imparteixi el curs en el seu centre sol∙licitant-ho a la secretaria de l’ISCREB fins a l’1 de juliol. La Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya pot tramitar devant la FTFE aquest curs a efectes de la bonificació dels costos amb les condicions habituals. La realització d’aquest curs merita per a la consecució dels estadis de promoció docent.

Comunitat educativa, comunitat cristiana? Compartir la fe a l’escola.

En un context tan plural com el nostre, l’escola cristiana està reptada a aprofundir en la seva identitat. Ens demanem què vol dir viure com a comunitat educativa des de l’Esperit de Jesús i com ho podem expressar, practicar i celebrar en el dia a dia del centre.

 

 • La missió de l’educador, la missió de l’escola, missió eclesial? -La missió de l’Església: l’anunci de l’evangeli.
 • La fe que es viu en comú-Carismes i serveis- La unió en la diversitat: la comunió
 • Expressar la fe-El testimoni de la fe-Llenguatges expressius.
 • Practicar la fe-La fe que dinamitza la vida: accions, apostes, projectes...-La vida que alimenta la fe.
 • Celebrar la fe-La celebració compartida-Els signes que expressen la vida i la fe.

 

La fe cristiana, al dia!actualització religiosa

El curs està pensat per pormoure una actualització en els coneixements i símbols que manegem tant a la classe de religió com a les propostes de pastoral dels centres. També cerca posar a l’abast dels docents, agents de pastoral i tutors recursos que facin possible aquesta actualització en les diverses propostes formatives.

 

 • Els imprescindibles de la història d’Israel-Camins per servir un únic Déu-Abraham, Moisès, David i Isaïes
 • Un Déu que es comunica per escrit-L’experiència de Déu feta narració-Com llegir l’Escriptura?
 • Jesús: Déu ara i aquí-Jesús i la seva proposta: el Regne-Qui és Jesús?
 • La comunitat dels creients: l’Església-Donar testimoni del ressuscitat-Una comunitat que fa festa i construeix el Regne
 • Bones pràctiques-Recursos i Metodologies

 

Assessorament per a equips de pastoral

La sensibilitat religiosa dels nois i les noies ha canviat. Quines poden ser avui les millors vies per acostar-los a l’experiència cristiana? Oferim assessorament als equips de pastoral per tal de revisar i actualitzar el pla de pastoral de l’escola. La proposta de treball: tipus seminari guiat per una persona experta, comptant amb unes tres sessions de grup que es complementen amb la supervisió del treball realitzat pel grup, tot combinant les sessions presencial amb l’ús d’un espai virtual de treball cooperatiu. La proposta s’adaptarà a les necessitats concrets de cada escola.

 

Sessions per als claustres

Duració: 2 h cada sessió. Aquesta és una proposta de formació on oferim la possibilitat d’escollir les tres sessions en format curs o bé qualsevol de les sessions proposades a continuació com a formació de caràcter puntual per dinamitzar els claustres a través d’alguna de les sessions que poden ser d’interès per als docents. Les escoles poden demanar que s’imparteixin les sessions triades en el seu centre a la secretaria de l’ISCREB fins al 10 de juliol.

Pastoral 2.0 eduquem la interioritat.

Vivim en un entorn allunyat de la religió. Però podem trobar algun punt de partida –vivencial més que teòric– per desvetllar l’interès dels nois i les noies per la dimensió religiosa? La descoberta d’un mateix i la trobada amb els altres són dos camins que ens permeten accedir a aquesta dimensió.

 

 • Viure desperts. Una educació integral ha d’ajudar a descobrir els reptes que planteja la vida i acompanyar els nois i les noies a trobar camins per respondre-hi. No es tracta ben bé d’un programa d’activitats sinó de cultivar una actitud concreta davant de la vida, una manera de ser que han de respirar les diverses accions educatives.
 • El viatge cap endins. La descoberta d’un mateix amb el silenci, el llenguatge dels símbols, els gestos, les narracions... permet conèixer i desenvolupar la personalitat i, alhora, anar definint i sedimentant els valors que donen consistència a les pròpies opcions més enllà de les modes. És en aquest terreny on es pot descobrir la proposta de Jesús de Natzaret.
El camí cap als altres. Les experiències de relació que omplen de sentit: la vida de grup, el diàleg en la diversitat, la solidaritat, el servei... són una eina clau per madurar i també una porta per descobrir la riquesa de la vida comunitària o la prioritat de Jesús pels més febles, dos elements centrals deuració: 15 h
Es duran a terme 10 hores presencials més 5 hores de
treball personal dels assistents en què s’elaborarà un
treball de reflexió sobre la pròpia experiència docent.
Les escoles poden demanar que s’imparteixi el curs
en el seu centre sol∙licitant-ho a la secretaria de
l’ISCREB fins a l’1 de juliol.
La Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya pot
tramitar devant la FTFE aquest curs a efectes de la
bonificación dels costos amb les condicions habituals.
La realització d’aquest curs merita per a la
consecució dels estadis de promoció docent.
c
omunitat educativa,
comunitat cristiana?
c
ompartir la fe a l’escola
En un context tan plural com el nostre, l’escola cristiana
està reptada a aprofundir en la seva identitat. Ens
demanem què vol dir viure com a comunitat educativa
des de l’Esperit de Jesús i com ho podem expressar,
practicar i celebrar en el dia a dia del centre.
1
La missió de l’educador, la missió de l’escola,
missió eclesial?
-
La missió de l’Església: l’anunci de l’evangeli
2
La fe que es viu en comú
-
Carismes i serveis
-
La unió en la diversitat: la comunió
3
Expressar la fe
-
El testimoni de la fe
-
Llenguatges expressius
4
Practicar la fe
-
La fe que dinamitza la vida: accions, apostes,
projectes...
-
La vida que alimenta la fe
5
Celebrar la fe
-
La celebració compartida
-
Els signes que expressen la vida i la f