Logo

Actualitat

Noves formes de parella i família: com interpel·len l’Església?

Gaspar Mora - General

Mn. Gaspar Mora, doctor en Teologia Moral i professor de Moral de l’amor i de la sexualitat, reflexiona sobre els desafiaments que viu l’Església en el tema del matrimoni i de la parella.

Fa un repàs de la història, recordant el Concili Vaticà II on l’amor personal va passar a ser el nucli i l’eix del pensament eclesial. Fins llavors, l’amor no entrava ni en la definició del matrimoni.

Des del Concili, han aparegut altres circumstàncies com parelles de fet sense casament, parelles homosexuals, la regulació de la natalitat… i des de l’Església ha anat emergint la necessitat de distingir entre la dimensió teològica i pastoral.

L’Església ha reflexionat sobre com ha de ser la relació amb aquells creients que no viuen com ella proposa. La mirada ha canviat, i es posa l’accent en ser delicats i respectuosos amb cada persona i parella.

Enllaç a l’article complert:

Noves formes de parella i família: com interpel·len l’Església?