Logo

Actualitat

Horari jornada presencial a Barcelona

- General

L’ISCREB compta amb un campus virtual que permet donar resposta a les diferents necessitats tant d’alumnes com de professors. Amb aquesta opció volem mirar d’aconseguir que l’estudiant experimenti, amb el suport tecnològic, la sensació de formar part d’una comunitat educativa, es trobi on es trobi, una comunitat vertebrada entorn dels eixos bàsics de qualsevol campus universitari: la docència, la investigació i l’atenció personal. És a dir, qualsevol alumne ha de poder tenir fàcil accés als professors de les diferents matèries, treballar amb equip amb els seus companys i consultar la documentación necessària. Això és possible gràcies a la informàtica i a les telecomunicacions.

L’ISCREB Virtual utilitza un mètode mixte perquè l’alumne també ha d’assistir cada semestre a unes reunions o trobades estrictament presencials. Amb elles es complementa la formació i s’afavoreix un contacte més personal entre alumnes i professors.
 
La primera trobada presencial que es celebra per als estudiants de Barcelona tindrà lloc aquest dissabte 3 d’octubre. Podeu seguir aquí els horaris: 
 

1. Horari de les assignatures de Batxillerat - Horario de las asignaturas de Bachillerato

 

Hora

Assignatures 1r (català)

Asignaturas  1º (castellano)

Assignatures  2n (català)

Asignaturas  2º (castellano)

Assignatures 3r (català)

Asignaturas  3º (castellàno)

8:30-9:30

Intr. a l’Antic Testament (Rosa Mª Boixareu),  Aula 3

Presentación técnica del campus para los alumnos de nueva incorporación, aula 1.

Misteri de Déu (Josep Castanyé), aula 4.

Seminario: una mirada al mundo de globalización (Teodor Mellen), aula 6.


Eclesiologia (José Luis López), aula 5. 

 

Historia de la Iglesia I (Josep Sastre), aula 7.

Griego II, Ramon Torné, aula 2

9:30-10:30

 

Presentació tècnica del campus pels alumnes de nova incorporació, aula 1.

 

 

 

 


Intr. al Antiguo Testamento, Javier Velasco, aula 3. 

Seminari: una mirada al món de la globalització. Teodor Mellen, aula 6.

Misterio de Dios , Josep Castanyé, aula 4.

 

Història de l’Església I, Josep Sastre, aula 7.

 

Eclesiología (José Luis López, aula 5.

 

Grec II, Ramon Torné, aula 2.

10:30-11:30

Antropologia Filosòfica, Marc Mercadé, aula 3

 

Metodología Teológica, Roberto Casas, aula 6.

Moral de la Vida, Ester Busquets, aula 4. 

Moral de la Vida, José Vico, aula 4.

 

Dret Canònic, Eulogi Broto. aula 5.

Cartas Apostólicas, Javier Velasco, aula 2.

11:30-12:30

Int. a les Ciències Religioses, E. Busquets, aula 4.  

Intr. a las Ciencias Religiosas, Roberto Casas, aula 6. 

Cristologia, Isabel Gimenez, aula 1.

Cristología, Bonifacio Fernández, aula 2. 

Cartes Apostòliques, Jaume Balateu, aula 7.

Derecho Canónico, Eulogi Broto, aula 5. 

12:30-13:30

Metodologia Teològica, Ester Busquets, aula 4. 

Antropología Filosófica, Marc Mercadé, aula 3. 

Mariologia, Miquel Àngel Tarín, aula 1. 

Mariología, Bonifacio Fernández, aula 2. 

Escrits Sapiencials i salms, Joan Ramon Marin, aula 5. 

Escritos sapienciales i salmos, Emeterio Chaparro, aula 7

13:30-14:15

Eucaristia

 

15:30-16:30

Moral Fonamental, Lluís Sallán, aula 2. 

 

Historia de la Filosofia I, Leire Sales, aula 4. 

Psicologia de la Religió, Xavier Marín, aula 5. 

Libros proféticos, María Luisa Melero, aula 6. 

Teologia pastoral, Alfons Busto, aula 7.

Teología pastoral, Alfons Busto, aula 7.

16:30-17:30

Història de la Filosofia I, Leire Sales, aula 4. 

Moral Fundamental, Jesús M. Herreros, aula 2. 

Llibres profètics, María Luisa Melero, aula 6. 

Psicología de la Religión, Xavier Marín, aula 5. 

Introd. Ecumenisme, Hector Vall, aula 7. 

Introducción al Ecumenismo, Hector Vall, aula 7.

17:30-18:30

Seminari: Simbologia i estètica, Albert Moya, aula 3.

Ética, Abel Jiménez, aula 4.

 

 

 

 

18:30-19:30

Ètica, Abel Jiménez, aula 4. 

Seminario: Simbología i estética, Albert Moya, aula 3. 

 

 

 

 

 

HORARI D’ATENCIÓ A SECRETARIA: DE 9:00 a 14:00 hores

 2. Horari de les assignatures de Llicenciatura i Màster/ Horario de las asignaturas de Licenciatura y Màster


Hora

Assignatures / Asignaturas

 

Llicenciatura ISCREB Virtual /Licenciatura ISCREB Virtual (català i castellano)

Llicenciatura ISCREB Virtual i Màster ISCREB – URL Licenciatura ISCREB virtual y Máster ISCREB – URL (català i castellano)

Màster ISCREB - URL / Máster ISCREB – URL (català i castellano)

8:30-9:30

Estudi del Medi bíblic / Estudio del Medio Bíblico, M. Claustre Solé, Pere Tarrés, Vestíbul.

 

 

9:30-10:30

Literatura intertestamentària / Literatura intertestamentaria. Rosa Boixareu. Pere Tarrés (Vestíbul)

 

 

10:30-11:30

Personatges de l’Evangeli de Joan / Personajes del Evangelio de Juan. Antoni Pou. Pere Tarrés, vestíbul. 

 

Seminari: Diàleg: principis i exercici / Seminario: Diálogo: principios y ejercicio. Jordi Corominas, aula 7, claustre.  

11:30-12:30

 

Judaisme Postbíblic / Judaísmo Postbíblico. Joan Ramon Marín, Pere Tarrés, vestíbul. 

 

12:30-13:30

 

Teologia de les religions / Teología de las religiones. Roser Solé Besteiro, Pere Tarrés, vestíbul. 

 

13:30-14:15

Eucaristia

 

15:30-16:30

Hinduisme / Hinduisme. Fabián E. López, Pere Tarrés, vestíbul. 

 

 

16:30- 17.30

 

Metodologia de la tesina / Metodología de la tesina. Andreu Grau, Pere Tarrés, vestíbul.

 


3. Horari de les assignatures de DECA / Horario de las asignaturas de DECA

 

Hora

Assignatures DECA PRIMÀRIA(català)

Asignaturas DECA PRIMARIA(castellano)

8:30- 10:00

Educar des de l’Evangeli, Miguel Ángel Calavia,  SOTERRANI S2.

Yolanda Otali, SOTERRANI S3.

Lambert Colàs, SOTERRANI S4

Isabel Pérez,  SOTERRANI S6

Xavi Iglesia, SOTERRANI SALA LECTURA

Bruno Perallada, SOTERRANI Sala St. JORDI

Síntesis del Cristianismo I, Ester Caballero, SOTERRANI S1

 

10:00 - 11:30

Síntesi del Cristianisme I, Ester Caballero, SOTERRANI S1

Núria Carulla, SOTERRANI SALA LECTURA

Javier Prieto,  SOTERRANI S6

Isabel Giménez Beút, SOTERRANI S3

Lambert Colás, SOTERRANI S4

 

Educar desde el Evangelio, Miquel Ángel Calavia,  SOTERRANI S2.

11:30-12:15

Presentació tècnica del campus,  SOTERRANI Sala St. JORDI

13:30-14:15

Eucaristia

 

Hora

Assignatures DECA SECUNDÀRIA (català)

Asignaturas DECA SECUNDARIA (castellano)

11:30 - 12:30

 

 

Pedagogía de la religión en Secundaria, Ferran Piñeiro, SOTERRANI S1

12:30-13:30

 

Pedagogia de la religió a Secundària, Ferran Piñeiro, SOTERRANI S1

 

13:30-14:15

Eucaristia

4. Sessions dels grups de les escoles de la FEDAC i els Maristes

 

 

FEDAC

 

- DECA de primària: Pedagogia i didàctica de la religió a primària: presentació de les 11:30 a les 13:00

(Mar Marqués SOTERRANI S2 - Pilar Calle SOTERRANI S3)

 

- Professorat de secundària: Sociologia de la religió amb el professor Ramon Casadevall, de les 11:30 a les 12:30. SOTERRANI S4

 

Maristes

- Síntesi del cristianisme II: presentació de les 12:15 a les 13:30 h. (Lluís Agustí  SOTERRANI S6 i Oriol Ràfolsl SOTERRANI SALA DE LECTURA)

Eucaristia de les 13:30 a 14:15

 

 5. Curs per a la preparació de la Prova de més grans de 45 anys

La presentació del curs es durà a terme de les 11:30 a les 13:00 h. AULA 2B

 

 6. Recuperació de jornades presencials /Recuperación de jornadas presenciales- AULA 2B

 - A partir de les 10:30 h. hi haurà una sessió de recuperació de jornades presencials per a aquells que necessitin els crèdits per sol·licitar el títol de Batxillerat o Llicenciatura. Una vegada a l’ISCREB, si us plau dirigiu-vos a Secretaria i us donaran les instruccions.

 - A partir de las 10:30 h. habrá una sesión de recuperación de jornadas presenciales para aquellos estudiantes que necesiten los créditos para solicitar el título de Bachillerato o Llicenciatura. Una vez en el ISCREB, por favor dirigiros a la Secretaría y os darán instrucciones. 

 

AVÍS: La sala de visites del vestíbul está disponible com a sala d’estar per als alumnes. / AVISO: La sala de visitas del vestíbulo está disponible como sala de estar para los alumnos.