Logo

Actualitat

Concili africà: un somni ajornat (I)

Antoni Calvera Pi - General

L'Església de Sud-Àfrica publica un butlletí de reflexió catòlica: "Grace & Truth". El número de novembre del 2010 va ser monogràfic dedicat II Sínode dels Bisbes per Àfrica. El missioner combonià espanyol Vicenç L. Reig, missioner a Sud-Àfrica i professor en el centre teològic de Sedara, presenta les línies històriques del camí fet per portar endavant aquest Concili. El seu article el titula: "Concili Africà – Un somni ajornat".Seguirem aquest article clar i ben documentat presentant els punts més importants.
 
"La idea inicial d'un Concili Africà té caires de somni. Eventualment aquest somni es va transformar en projecte. El 1956 un grup de capellans catòlics africans es varen reunir a París. Varen començar pensant en camins per teologitzar la seva fe i l'Església a l'Àfrica com una unitat... Aquesta trobada es considera generalment l'origen històric del projecte d'un Concili Africà...
 
... El projecte a llarg terme era trobar camins per adaptar la fe cristiana a les realitats africanes.
 
... Alguns anys després, l'abril del 1962, la Societat de Cultura Africana expressà al Papa, en aquell temps Pau VI, el seu desig d'un concili africà.
 
El Concili Vaticà II ja havia plantejat les relacions entre l'Església Local i l'Església Universal i altres idees que semblaven recolzar aquesta idea d'un Concili Africà. Posteriorment tot un seguit d'encícliques, especialment la 'Fidei Donum' focalitzada en la missió a l'Àfrica, varen fer costat a aquesta idea".
 
El Sínode sobre l'Evangelització del 1974 va tornar a posar sobre la taula la proposta, i finalment el setembre del 1977, en un col·loqui a Abidjan va ser oficialitzada la proposta d'un Concili.
 
No era una idea romàntica, es tractava de respondre a tot un seguit de realitats viscudes diàriament i que demanaven respostes clares.
 
L'Associació de Teòlegs Africans, el desembre del 1977 es va manifestar totalment solidària amb el projecte com el millor camí per una veritable africanització de l'Església africana.
 
"El 1980 durant la visita del Papa a Zaire, els bisbes del país van expressar públicament al pontífex el desig d'un Concili Africà. El Papa, Joan Pau II, manifestà la seva conformitat en principi amb la idea l'any 1982. Més tard el Papa va parlar de la necessitat d'una reunió referida a l'Àfrica, sense més explicacions. Així doncs, sembla que Roma estava en aquests moments receptiva a la Idea d'un Concili Africà".
 
"A l'africana", a poc a poc, la idea anava prenent forma. Es va escriure molt en aquests temps, i tot i descobrir que la teologia africana era una realitat existent, va sorprendre i meravellar a molts.
 
El somni anava endavant.