Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Esglésies Orientals

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Dr. Xavier Vicens i Pedret |

Justificació

En el món de l'ecumenisme, de les relacions intercristianes, cal tenir presents totes les Esglésies cristianes. Pel que fa al món oriental, es coneix més o menys l'Ortodòxia de tradició bizantina, però es té poc coneixement de totes les altres tradicions eclesiàstiques orientals: història, composició, teologia, relacions ecumèniques, etc. Cal conèixer totes aquestes Esglésies per tal de tenir una visió realment ecumènica.

Requisits i orientacions prèvies

Tot i que l'endinsar-se en el món de les Esglésies d'Orient porta sempre una descoberta, un món que realment es desconeixia, es requereix una predisposició a descobrir aquest món desconegut, a obrir horitzons, deixant de banda esquemes prefixats. El tema demana de fer història (refer la memòria històrica) i una situació geogràfica.
Competències:
 
1.    Explicitar la pertinença per a l’actual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.
2.    Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
3.     Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
 
Objectius
 
Adquirir un coneixement suficient de l'existència de la diversitat de tradicions cristianes, concretament, en aquest cas, de les diferents Esglésies d'Orient, i de les seves característiques teològiques i litúrgiques principals, per tal d'entendre de què es tracta quan es parla d'acords o desacords ecumènics.
1. Preliminars: aclariment de conceptes i terminologia
2. Església Ortodoxa (ritu bizanti)
    2.1. Patriarcats (Constantinoble, Moscou, Sèrbia, Bulgària, etc.)
   2.2. Esglésies autocèfales (Grècia, Xipre, etc.)
3. Esglésies Ortodoxes Orientals
   3.1. Església Assíria d'Orient
   3.2. Església Ortodxa Siríaca (+ Siríaca Malankar, a l'Índia)
   3.3. Església Copta Ortodoxa (+ Etiòpica + Eritrea)
   3.4. Esgésia Armènia Apostòlica
4. Esglésies catòliques de ritu oriental
5. Característiques teológiques principals

 

6. Relacions ecumèniques de cada Església oriental amb Roma i entre elles
Metodologia:
 
1.    A l’aula:
Exposició del professor: 30%
Lectura i exposició de textos o materials TIC: 10%
2.     Fora de l’aula:
Estudi personal:34%
Preparació de treballs i exposicions: 26%
 
Avaluació:
 
Sense un examen final pròpiament dit, l'avaluació es farà sobre la base de
-       Treball final:   50%
-       Lectura amb exposició:  30%
-       Diàleg a classe i assistència: 20%