Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Hinduisme

 • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
 • Modalitat: Iscreb Virtual
 • Semestre: 1r | ECTS: 5
 • Àrea: | Període lectiu: 1r semestre
 • Professorat: Lic. Fabian E. López |

Justificació

La difusió de diferents elements del Hinduisme a Occident durant els últims 50 anys, no ha estat totalment fidel a aquesta tradició religiosa. En part a causa de la gran diversitat d'idees i tradicions religioses englobades dins de l'Hinduisme, i en part a causa de la gran diferència cultural i social pròpia de l'Índia pel que fa a Occident, s'han generat molts conceptes erronis i confusions en relació als fonaments i pràctiques hindús, que dificulten una correcta comunicació i comprensió amb els seus membres. Per corregir aquestes fal•làcies cal un estudi de les tradicions hindús tal com són conegudes i practicades pels seus fidels.

Requisits i orientacions prèvies

 No són necessaris coneixements previs.

 COMPETÈNCIES

 

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Comunicació oral i escrita.
 • Habilitats de gestió de la informació (cerca i anàlisi de diverses fonts d'informació).
 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • Habilitats d'investigació.
 • Habilitat per treballar de forma autònoma.
 • Competències específiques de la Liicenciatura

Competències específiques de l'assignatura

 • Valorar l'especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l'àmbit de l'estudi de les Ciències de la Religió.

2. Fomentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.

OBJECTIUS

 • Presentar la identitat de l'hinduisme, amb la seva diversitat i contradiccions.
 • Facilitar la comprensió del context històric i cultural de l'hinduisme.
 • Dotar l'alumne del coneixement bàsic dels conceptes fonamentals de l'Hinduisme, les seves tradicions religioses i escoles de pensament.
 • Aclarir dubtes i els equívocs més comuns.
 • Presentar la pràctica actual de l'Hinduisme en els seus rituals i festivitats.
 1. Què és l'hinduisme.
 2. Diferents teories sobre els orígens de l'hinduisme.
 3. Evolució històrica fins als nostres dies.
 4. Conceptes bàsics del pensament hindú: Descripció de les principals idees que es poden trobar en les diverses tradicions religioses hindús.
 5. Escriptures Principals: descripció i extractes dels Vedes Samhita, brahmans, Aranyaka, Upanishads, Dharma Shastra, les epopeies: el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Ramayana, Puranas, Tantras, Agama i Pancharatras.
 6. Escoles de pensament: El Nyaya Darshana, l'escola de la lògica i el raonament. El Vaisheshika: la teoria atomista vèdica. El Samkhya Darshana, el dualisme ateu. El Ioga, la pràctica de l'autorealització. El Purves Mimamsa, la investigació dels Vedes. El Vedanta, la finalitat del Veda.

7. Principals tradicions religioses hindús: vaishnavismo, Shaivismo i Shaktismo.
8. Festivitats, rituals i sagraments.

METODOLOGIA
 • Lectura dels continguts exposats en el material proporcionat a l'aula: 45%
 • Elaboració de treballs d'investigació i anàlisi del material proporcionat: 30%
 • Participació en els fòrums virtuals: 20%
 • Jornada Presencial: 5%

 AVALUACIÓ

 • Anàlisi de les diferents teories sobre l'origen de la cultura de l'Índia: 15 %
 • Anàlisi dels conceptes bàsics de l'hinduisme: la teoria de la Il.lusió (Maya), el Karma i la transmigració (Samsara): 20 %
 • Treball d'investigació sobre el Bhagavad Gita: 15 %
 • Anàlisi d'una escola de pensament (Darshana) a escollir: 20 %
 • Treball de recerca d'una de les corrents religiosos hindús: 15 %
 • Participació en els fòrums: 15 %
 •  Flood, Gavin, El Hinduismo, Madrid: Akal 2008
 • De Embree, Ainslie,India: Historia del Subcontinente desde las Culturas del Indo hasta el comienzo del dominio inglés, Madrid: Siglo XXI 1987
 • Paniker, Agustín, Indika, Barcelona: Ed. Kairos 2005.
 • Mahadevan, T.M.P., Invitación a la filosofia de la India, México: Fondo de Cultura 1998.
 • Zimmer,H., Filosofías de la India, Buenos Aires: Eudeba, 1965.
-          H. von Glasenapp,La filosofía de los hindúes, Barcelona: Barral 1977.
-          Dragonetti, Carmen y Tola, Fernando, Filosofía De La India, Barcelona: Ed. Kairos 2003.