Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Revelació i Revelacions

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r | ECTS: 5
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Llic. José Manuel Andueza |

Justificació

Donada la conjuntura de la societat actual ens trobem en el nostre entorn amb persones de diferents religions. Convé establir un diàleg des del coneixement així com ponts teològics a partir d'aspectes essencials. És per això que analitzem i estudiem el concepte revelació”, clau en l'àmbit religiós per a situar diferents religions i la seva teologia.

Aclarir i aprofundir en aquest terme ens ajuda a situar claus filosòfiques i teològiques de cara a la comprensió i el diàleg religiós.

Requisits i orientacions prèvies

  • Lassignatura sofereix als alumnes per temes
  • Cal estar al cas del Programa de lassignatura, de la Temporització dels blocs i de les indicacions que es donen al llarg del curs.

 

Capacitat critica i autocrítica

Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat

Capacitat per a generar noves idees (creativitat)

Coneixement de cultures i costums daltres països

 

1. Explicitar la pertinença per a lactual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.

2. Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.

3. Identificar i interpretar els diferents models epistemològics proposats per les Ciències de la Religió i la Teologia a les diferents tradicions espirituals.

4. Analitzar la coimplicació entre Teologia de les Religions i Teologia del Diàleg Interreligiós.

Conèixer el significat i la importància teològica del terme revelació.

Distingir les diferents concepcions del terme revelació en les religions.

Comprendre les diferents religions des de la seva accepció de revelació.

Valorar i distingir el sentit de revelació en les religions.

Establir una comparativa entre el cristianisme i altres religions des del concepte de revelació.

1. Revelació: significat i comprensió en el cristianisme

2. Revelació en el Cofucionisme

3. Revelació en el Daoisme

4. Revelació en l’Hinduisme

5. Revelació en el Budism

6. Revelació en l’Islam

7. Altres religions

8. Revelació i revelacions. Aportació del cristianisme.

1. Lectura i assimilació dels continguts exposats en el material proporcionat a laula 35 %

2. Realització dexercicis  30%

3. Elaboració de treball final 15 %

4. Participació en fòrums virtuals 15%

5. Assistència a les trobades presencials 5%

Savaluarà lassimilació dels continguts estudiats a partir de la correcció dels exercicis proposats, tenint present la capacitat de confeccionar textos ben redactats, ben estructurats, en els que les idees estiguin ben argumentades tot fent referència a les fonts utilitzades.

 La nota és calcularà a partir dels treballs realitzats:

-Correcció exercicis proposats 60%

-Elaboració dun treball 25%

-Participació en fòrums virtuals 15%

Nostra Aetate

Dei Verbum

Morlans, X. (Ed) (2016), Revelación y religiones. Barcelona, Herder.