Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia

Rutes simbòliques

  • Titulació: Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 2n semestre (abril.-juny) | ECTS: 1
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Dr. Jorge Rodríguez Ariza |

Justificació

El quart mòdul comptarà amb la realització d’unes rutes simbòliques que consistiran en visites monuments culturals significatius a fi i efecte de poder aplicar els continguts del curs en expressions concretes de la nostra cultura. Els alumnes hauran de realitzar una breu memòria d’aquestes dues rutes.

Requisits i orientacions prèvies

  • Aplicar els continguts del curs en expressions concretes de la nostra cultura.

Visites a Montserrat i a la Sagrada Família o altres monuments significatius. En cas que els alumnes no puguin asssitir, caldrà que es posin en contacte amb els coordinadors del curs exposant i acreditant els motius de la seva absència a les rutes de forma que es pugui valorar i, en cas oportú, oferir una alternativa.

Les rutes simbòliques serien els dissabtes 7 de Març al claustre de st Cugat i el 25 abril a Montserrat