Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia

Simbologia i literatura

  • Titulació: Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 2n semestre (abril.-juny) | ECTS: 2
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Llic. Oriol Izquierdo i Llopis* |
*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

Es deu poder dir que la literatura neix amb el símbol, amb aquella paraula memorable que diu molt més del que diu perquè encarna una realitat que la supera. Explorarem la presència del mite i el símbol en la literatura, i també la capacitat que ha tingut la literatura d’engendrar mites nous. Veurem el rendiment del símbol com a recurs literari tot al llarg de la història de la literatura, i el seu esclat singular al segle XIX en el corrent simbolista.

Requisits i orientacions prèvies

  • Reconèixer l’especificitat dels mites literaris.
  • Aprofundir en la presència del símbol en la literatura.
  • Aproximar-se a les principals aportacions del corrent simbolista.
1. Introducció: símbol, mite, imatge, metàfora
2. Presència del mite i el símbol en la literatura
3. Alguns mites d’origen literari
4. El simbolisme i el postsimbolisme
5. Conclusions: el símbol com a recurs literari