Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia

Poètica de l’imaginari i Mitocrítica

 • Titulació: Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia
 • Modalitat: Iscreb Virtual
 • Semestre: 1r semestre (oct.-nov.) | ECTS: 2
 • Àrea: | Període lectiu:
 • Professorat: Dr. Antoni Pou i Muntaner* |
*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

Professor Assistent: Llic. Jorge Ariza

Seguint l’aproximació al mite i al simbolisme a partir de la l’ínia d’interpretació antropològica i literària forjada per alguns participants del cercle Eranos: C.G. Jung, Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Henry Corbin es presentaran les bases teòriques per a una possible metodologia arquetipal. Com defensa Gilbert Durant, la mitocrítica porta inevitablement a la mitoanàlisi: de l’obra cultural a les estructures antropològiques de l’ésser humà, i de l’ésser humà a la societat. 

Requisits i orientacions prèvies

 • Conèixer alguns autors del grup Eranos
 • Aproximació crítica als conceptes d’arquetipus i de símbol
 • Aprofundir en les bases teòriques d’una metodologia arquetipal
 • Ser capaç d’analitzar productes culturals contemporanis a través de la mitocrítica i el mitoanàlisi 
 • El grup Eranos
 • C.G. Jung, els arquetipus i l’inconscient col·lectiu
 • La poètica del imaginari del G. Bachelard
 • G. Durand: De la mitocrítica al mitoanàlisi
 • Henry Corbin
 • Exemples pràctics d’interpretació des de la mitocrítica i el mitoanàlisi

DURAND, G., De la mitocrítica al mitoanàlisis. Figuras míticas y aspectos de la obra. Barcelona: Anthropos 2016.

JUNG, C.G., El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós 1995