Logo

Cursos Bàsics Presencials

Seminari Arts Plàstiques i Religió

 • Titulació: Cursos Bàsics
 • Modalitat: Iscreb Presencial
 • Semestre: 1r | ECTS: 4
 • Àrea: | Període lectiu:
 • Professorat: Dra. Anna M. Blasco i Bardas |

Justificació

La imatge plàstica ha jugat des de sempre un paper rellevant  en la cultura. Entesa com un objecte de civilització pot ajudar a la comprensió d’un moment històric determinat. Així mateix el coneixement del fet religiós al llarg de la història s’enriqueix amb  l’aproximació al contingut de les imatges .

 

Tot fent un repàs de la iconografia cristiana de l’Occident europeu – des de les representacions dels primers segles fins les del segle  XVIII- ens acostarem al fet religiós a través de les obres d’uns creadors que, al llarg de les diferents èpoques, han plasmat en les imatges plàstiques la cultura cristiana del seus contemporanis i han ajudat a fer visible l’Invisible.

 

Requisits i orientacions prèvies

 Seria aconsellable tenir nocions d’història de l’art i haver visitat alguns museus (MNAC, Museu Episcopal de Vic...)

1- Capacitat d’observació i d’anàlisi
2- Capacitat de comunicació oral i escrita
3- Capacitat d’adquirir coneixements bàsics (culturals, històrics, artístics)
4- Aprendre a situar una imatge en un determinat marc històric i cultural
5- Adquirir coneixements bàsics d’iconografia cristiana
6- Aprendre a mirar i poder reconèixer el relat que amaga una imatge
7- Adquirir sensibilitat envers la complexitat de la representació plàstica del missatge cristià.

 1- Introduir a l’estudi de la iconografia cristiana d’Occident des del paleocristianisme fins al segle XVIII
2- Conèixer algunes eines analítiques i terminològiques que permetin una aproximació a la imatge i al seu missatge cristià
3- Saber apropar-se a la relació imatge/text, representacions plàstiques/fonts escrites com a clau de lectura o d’interpretació
4- Analitzar algunes obres de l’ampli repertori de representacions plàstiques d’iconografia cristiana de diferents èpoques

 1. La funció cultural de la imatge. Forma i contingut de l’obra d’art. Creació artística i missatge cristià. Art i transcendència. Art sagrat, art religiós, art de temàtica religiosa.
 2. Els conceptes d’iconografia i iconologia. La iconologia com enfocament metodològic dins la disciplina de la història de l’art. Alguns teòrics. L’exemple paradigmàtic d’Erwin Panofsky.
 3. Els inicis de la iconografia cristiana. L’art paleocristià: de les catacumbes  als mosaics de Ravenna.
 4. L’Edat mitjana: l’obra d’art al servei de Déu. La pintura romànica. Els canvis iconogràfics de l’època gòtica. La influència de la Llegenda Àuria en les imatges plàstiques.
 5. Els renaixements a Europa i l’abandó de l’estètica medieval. Les escenes religioses en la pintura flamenca: l’obra de Jan Van Eyck. De Giotto al ple Renaixement italià.
 6. El manierisme. Tiziano. El Greco. La Iconologia de Cesare Ripa . Les aportacions iconogràfiques de la Contrareforma.
 7. La iconografia barroca a través de l’exemple d’alguns artistes. La pintura barroca als Països Baixos i a Espanya. La perduració dels models iconogràfics barrocs fins al segle XVIII.

 Treball dins de l’aula: 40%
Classes magistrals: 30%
Exercicis, comentaris de textos, exposicions orals i tutories sobre treballs 10%

Treball fora de l’aula: 60%
Estudi personal, lectures i consulta de materials gràfics: 30%
Preparació i realització d’un treball d’anàlisi comparativa de dues obres d’iconografia religiosa (Elecció a comentar): 30%

 50%: Assistència a classe, participació i realització d’exercicis i comentaris de textos o imatges encarregats a l’aula.

50%: Treball individual: 40 % treball escrit i 10% exposició oral