Logo

Curs Delegació de Pastoral Familiar

SOBRE L’AMOR, LA SEXUALITAT DE LA PERSONA I DE LA PARELLA HUMANA a la llum de l’Amoris laetitia

Són moltes les postures ideològiques sobre el com i el què de la vocació de la persona i de la parella humana vers la sexualitat i a l’amor. Molts estan desconcertats davant de les noves propostes, i no sabem on trobar l’adequada orientació El curset que us presentem vol oferir uns fonaments de bases sòlides i crítiques, des de la perspectiva cristiana, sobre els temes avui tan controvertits respecte de l’antropologia, sexualitat i amor, així com presentar adequadament els seus continguts.

 
Està obert a tothom interessat en obtenir una bona formació sobre aquests temes, especialment està dirigit als educadors de joventut i acollidors pastorals de parelles que es preparen per el matrimoni.
 
Consta de cinc blocs, que tracten els fonaments de la persona en relació al desenvolupament de la vocació a l’amor.
 
 
BLOCS I TEMÀTICA
 
I. Bloc antropològic. 
 
1.Panoràmica sobre el sexe 
2.Antropologia sexual del matrimoni
3.L’expressió del amor 
4.Formes de sexualitat i aparició de noves realitats familiars
  
 
II. Bloc Bíblic: 
 
1. La parella en els relats de creació:
2. El paradigma matrimonial en la literatura profètica i sapiencial
3. La relació de parella en el Nou Testament:
4. Conclusions
 
 
III. Bloc Aproximació científico-fenomenològica a la sexualitat humana: 
 
1. Consideracions generals en torn a la sexualitat humana
2. El cos humà. Biologia i simbolisme del cos
3. Dimensions de la sexualitat humana
4. Corporeïtat
5. Algunes qüestions particulars
6. Sexualitat i celibat
 
 
IV. Bloc Pastoral. 
 
1. La Teologia pastoral i anàlisi del nostre món 
2. La pastoral eclesial en l’àmbit de la sexualitat i el matrimoni
3. Tracte pastoral de les parelles en situació complexa
 
 
V. Bloc Teològic-sagramental. 
 
1. La fe cristiana: aspectes essencials
2. El Sagrament del matrimoni: sentit i valor. Evolució de la doctrina sobre el matrimoni
3. L’Exhortació “Amoris Laetitia! Les noves respostes pastorals. L’espiritualitat conjugal
 
 
5 ECTS
 
Organitza:
 
Delegació Diocesana de Pastoral Familiar
ISCREB
 

Calendari: de febrer a maig de 2018

Lloc: A l’ISCREB

 

Inscripcions:

Per a més informació contacteu amb la secretaria del centre

Preu: 90 €