Logo

Bachillerato en Ciencias Religiosas

Primer Curs: Temes introductoris

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Metafísica 4 1r Llic. Vicent Igual i Luís + info
Ética 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Historia de la Filosofía I 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Introducción al Antiguo Testamento 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Sociología de la Religión 4 1r Llic. Maria Forteza + info
Moral Fundamental 4 1r Dr. Antoni Nello i Figa + info
Seminari: Arts Plàstiques i Religió 4 1r Dra. Anna M. Blasco i Bardas + info
Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Fenomenologia de la religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Historia de la Filosofía II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Teología Fundamental 6 2n Dr. Ricard Casadesús i Castro + info
Metodología Teológica 2 2n Dra. Adelaide Baracco i Colombo + info
Introducción al Nuevo Testamento 4 2n Dr. Enric Cortès i Minguella + info
Griego I 4 2n Llic. Samuel Sais i Borràs + info

Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Seminari: Música religiosa * 4 1r Llic. Josep Falcó i Soler + info
Misterio de Dios 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay + info
Pentateuco e Históricos 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató + info
Libros Proféticos 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Evangelios Sinópticos y Hechos 6 1r Dra. Begonya Palau i Rigol + info
Psicología de la Religión 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Introducción a la Diversidad Religiosa 2 1r Llic. Joan Hernández i Serret + info
Griego II * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs + info
Cristología 6 2n Llic. Miquel Àngel Tarín i Arisó , Llic. Antoni Català i Carpintero + info
Antropologia teologica 6 2n Dr. Josep M. Yglesias i Cornet + info
Escatología 4 2n Dr. Josep Giménez i Melià + info
Moral de la Vida (Bioética) 4 2n Dr. Antoni Nello i Figa + info
Patrología 4 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch + info
Moral del amor y la sexualidad 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons + info
Mariologia 2 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info

 * ECTS optatius: 4

Total 60 ECTS

Tercer curs: La vida cristiana en Església

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Eclesiología 6 1r Llic. José Luis López i Gallardo + info
Teología Espiritual 4 1r Llic. Maria Teresa Valls i Martí + info
Derecho Canónico 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso , Dr. Ramon Batlle i Tomàs + info
Introducción al Ecumenismo 1,5 1r Dr. Antoni Matabosch i Soler + info
Escritos Sapienciales y Salmos 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Teología Pastoral 4 1r Dr. Josep Casellas i Matas + info
Historia de la Iglesia I (Antigua y Medieval) 4 1r Dr. Josep Mª Martí Bonet + info
Sacramentos 6 2n Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Liturgia 2 2n Llic. José Luis López i Gallardo + info
Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Escritos Juánicos 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Cartas Apostólicas 4 2n Llic. Jaume Balateu i González + info
Historia de la Iglesia II (moderna y contemporánea) 4 2n Llic. Joan Galtés i Pujol + info
Seminario de Síntesis Teológica 6 2n Dr. Jordi Corominas i Escudé + info

 ECTS obligatoris: 176

* ECTS optatius: 4
 
Total ECTS: 180
 
Un ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’alumne