Logo

Taxes

 Taxes acadèmiques / Euros

 

Taxes de matriculació (per semestre)

12

Un crèdit ECTS ISCREB presencial Batxillerat (ordinari, invitat i extraordinari) 28
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Batxillerat (oient) 21
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Llicenciatura i Màster (ordinari, invitat i extraordinari) 34
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Llicenciatura (oient) 28
Un crèdit ECTS ISCREB virtual Batxillerat i DECA (ordinari, invitat i extraordinari) 39
Un crèdit ECTS ISCREB virtual Llicenciatura i Màster (ordinari, invitat i extraordinari) 39
Curs monogràfic 72
Convocatòria extraordinària 3a i 4a (per assignatura) 30
Convalidacions (per assignatura) 25
Certificat 20
Certificat Batxillerat en Ciències Religioses 28
Inscripció de la tesina Llicenciatura /Màster 360
Ampliació crèdits tesina 120
Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB presencial (10 ECTS) 340
Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB virtual (10 ECTS) 390
Drets de títol de Batxillerat/Grau 165
Drets de Títol de Llicenciatura/Màster 210
Tramitació de la DECA de primària i secundària 75