Logo

Crèdits pont

 Crèdits pont per accedir a la Facultat de Teologia

 

 

La Facultat de Teologia de Catalunya oferirà cada any els crèdits-pont necessaris per accedir a la Llicenciatura en Teologia, o Programa Complementari amb quatre Blocs Temàtics: Filosofia i pensament (20 ECTS), Sagrada Escriptura (15 ECTS), Teologia Sistemàtica (que inclou la Teologia Fonamental) (15 ECTS), i Teologia Moral (10 ECTS).

Aquests crèdits-pont es faran amb un sistema combinat de docència personalitzada i de treball personal que permeti als alumnes completar els seus coneixements en les diverses àrees. Les persones que vulguin i puguin podran simultaniejar aquests crèdits-pont amb algunes assignatures pròpies de la Llicència en Teologia.

Els candidats hauran de fer una preinscripció el mes de juliol anterior per tal de poder organitzar amb temps els estudis.

És condició indispensable per iniciar els estudis dels crèdits-pont tenir la tesina defensada i aprovada abans del mes d’octubre de l’any corresponent.

Per a més informació dirigir-se a la Secretaria de la Facultat de Teologia, de dilluns a divendres d’11 a 13 h i de les 17 a les 19 h.

Tel. 93 453 49 25 – Fax 93 451 52 12
E-mail: secretaria@edusantpacia.cat