Logo

Calendari

Calendari de batxillerat

En el pla d’estudis adaptat a Bolonya, un curs acadèmic complert consta de 60 ECTS.
L’increment d’hores presencials que això suposa s’ha compensat tot ampliant el calendari acadèmic que passa de 15 a 18 setmanes.
 
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
     
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

- 1-7 Període d'avaluació de setembre
- 2-26 Període de matrícula 1er semestre
- 8 Dia d'incidències d'avauluació de setembre
- 9 Data límit per lliurar les actes
- 12 Inici de les classes

 

- 12 Festiu
- 17 Inauguració del Curs Acadèmic 2016-17. Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Lluís Duch sobre el tema "L'ésser humà avui. Les transmissions en el moment actual”
- 31 No lectiu

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 26
 27
28
29
30
       
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 29
 30
 31
 
  - 1 Festiu  

- 6-8 Festius
- 5-7-9 No lectius
- 23 Últim dia de classes.
- 24 Inici vacances de Nadal

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
       
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 22
23
 24
 25
26
27
28
 
       
 

- 9 Represa de les classes després de vacances de Nadal
- 9-13 Inscripció pels exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries)
- 27 Final del primer semestre.
- 30 Inici del període d’exàmens. Inici del període de matriculació del segon semestre

 


- 3 Fi període d'avaluació.
- 6 Dia d'incidències d'exàmens de primer semestre.
- 6 Comencen les classes del segon semestre.
- 6 Data límit per a lliurar les actes del primer semestre
- 10 Finalitza el període de matriculació del segon semestre.

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 31
   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
       
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 26
27
 28
29
30
 

 

 


- 10 Inici de les festes pasquals
- 18 Represa de les classes
- 18-20 Matrícula per a les proves de Llengües Modernes
- 25 Prova de Llengües

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 26
27 
28
29
30
31
       
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
   
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 

- 1 Festiu
- 8-12 Inscripció pels exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a. convocatòries)

 


- 5 Festiu (Pasqua de Pentecosta)
-16 Últim dia de les classes
- 19-23 Període d'avaluació del segon semestre
- 26 Dia d'incidències d'exàmens del segon semestre.
- 29 Data límit per a lliurar les actes de segon semestre

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
       
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
29
30
31
     
 
 
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
     
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 27
 28
 29 
30
 
 

- 3-7 Inscripció pels exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries)

 

- 1-7 Període d'avaluació de setembre
- 8 Data d'incidències d'exàmens de setembre.
- 8 Data límit per lliurar les actes a Secretaria.

   

 


Calendari de Llicenciatura

 

Setembre 2016

Octubre

Novembre

Desembre

Del dia 1 al 7
Període d'avaluació final del segon semestre

 

Dia 12
Festiu

 

Dia 1
Festiu

 

Del dia 6 al 8
Festius

Del dia 2 al 26
Període de matriculació del 1er semestre

 Dia 17

Inauguració del Curs Acadèmic 2016-17

Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Lluís Duch sobre el tema "L'ésser humà avui. Les transmissions en el moment actual”

 

 

 

Dies 5-7-9
No lectius

 

Dia 8
Dia d’incidències d’exàmens de setembre

 

 

 

Dia 23
Últim dia de classes

Dia 9
Data límit per lliurar les actes a secretaria.

 

 

Dia 24
Inici de les vacances de Nadal
 

Dia  19

Inici de les classes

 

 


 

 

Gener

Febrer

Abril

 

Dia 9
Represa de les classes

 

Dia 6
Data límit per a lliurar les actes del primer semestre

 

Dia d’incidències d’avaluació de primer semestre

 

Comencen les classes del segon semestre

 

Dia 10
Inici de les festes pasquals

 

Del dia 9 al 13
Inscripció pels exàmens d’assignatures pendents

(3a i 4a convocatòries)

 

Dia 10
Finalitza el període de matriculació del segon semestre

Dia 18
Represa de les classes

 

Dia 13
Final del primer semestre

 

Del dia 18 al 20
Matrícula per a les proves de Llengües Modernes

 

Del dia 16 al 20
Setmana de preparació dels exàmens

 

 Dia 25

Prova de Llengües 

 

Del dia 23-3
Període d'avaluació final del primer semestre

Dia 30

 Inici del període de matriculació del segon semestre

 

 

 

Maig

Juny

Juliol

Setembre 2017

Dia 1
Festiu

Dia 5
Festiu (Pasqua de Pentacosta)

 

Del dia 3 al 7
Inscripció pels exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries)

 

Del dia 1 al 7
Període d’avaluació final de setembre

 

Del dia 8 al 12
Inscripció pels exàmens d’assignatures pendents

 

(3a i 4a convocatòries)

 

 

Dia 9

Fi període d’avaluació del segon semestre

 

 

Dia 8
Dia d’incidències d’exàmens setembre

 Dia 19
Últim dia de classes

 

 

Dia 12
Dia d’incidències d’avaluació del segon semestre

 

Dia 8

Data límit per a lliurar les actes a la Secretaria

Del dia  22 al 26
Setmana de preparació d'avaluació

 

 Dia 29

Data límit per a lliurar les actes del segon semestre

 

 

Dia 29

 Inici període d’avaluació del segon semestre

 

 

 

Horaris

De dilluns a divendres

1a hora: de 18:30 a 19:15 h.
2a hora: de 19:15 a 20:00 h.
3a hora: de 20:15 a 21:00 h.